Stabilní tlakové nádoby

Vypracování provozních pokynů, evidence, obsluha a údržba nádob.

Vedení provozních záznamů. 

Zákonné revize a zkoušky.

Kontrola tlakoměrů

 

 

Kontrola ventilů

 

 

Dokumentace způsobilosti

 

 

Výchozí a provozní revize

 

 

Zkoušky těsnosti

 

 

Tlakové zkoušky