Kanalizace

Disponujeme potřebnou technikou pro provádění revizí kanalizací, tlakového čištění potrubí, šachet či čerpadel včetně likvidace kalů pomocí sacího vozu.

Zajišťujeme renovace čerpacích šachet včetně rozvaděče, jehož funkcí je online přenos aktuálního stavu šachty.

Do našeho vybavení patří i benzínová čerpadla pro případ havarijního odčerpávání dešťových vod.

Kanalizace a šachty

 

 

Průzkum a revize

 

 

Čištění a frézování

 

 

Projekt

 

 

Revize

 

 

Opravy