PBZ – protipožární bezpečnostní zařízení

Specializujeme se na elektronickou požární signalizaci (EPS).

Instalace či doplnění komponentů do stávajícího systému, včetně zpracování projektu.

Pravidelné zkoušky systému. Zajištění servisu a programování.

Montáž požárních ucpávek a protipožárních klapek, včetně jejich evidence a pasportizace.

Kompletní instalace nouzového osvětlení a značení únikových východů, zpracování dokumentace a pravidelné funkční zkoušky systému.

Bezpečnostní a monitorovací kamerové systémy (CCTV) pro detekci pohybu, včetně nahrávání výstupů.

Zařízení pro rozpoznávání SPZ nebo například bezkontaktní měření tělesné teploty.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) s možností integrace ovládání uzávěrů plynu, vody aj. k ochraně majetku a zdraví osob.

EPS

 

 

EZS

 

 

CCTV

 

 

PÚ a NO

 

 

Projekt

 

 

Instalace

 

 

Servis a údržba

 

 

Kontroly a revize